Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Generalforsamling 25.02.2019 på Husan

Generalforsamlingen ble satt kl. 19:00

Sak 1 Godkjenning av innkallingen til Generalforsamlingen

Det framkom ingen merknader til innkallingen.

Vedtak: Innkallingen godkjent

Sak 2 Godkjenning av frammøtte representanter

Alle 18 tilstedeværende var medlemmer. Det forelå ingen fullmakter.

Vedtak: Frammøtte representanter godkjent.

Sak 3 Valg av ordstyrer, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen

Styrets forslag:

Ordstyrer: Torrey Nilsen

Referenr: Erling Knustad

Underskrivere: Erling Jensen og Willy Andresen

Vedtak: Styrets forslag godkjent.

Sak 4 Godkjenning av agenda

Styret la frem forslag til agenda

Vedtak: Agenda for Generalforsamlingen godkjent

Sak 5 Styrets årsberetning

Styrets årsberetning ble lest av formann, Ingen kommentarer framkom

Vedtak: Styrets årsberetning godkjent

Sak 6 Regnskap for 2018

På grunn av en nylig utført øyeoperasjon kunne ikke kasserer lese opp tallene. Revisor gjennomgikk derfor regnskapet. Noen tallmessige spørsmål ble stilt og avklart.

Vedtak: Regnskapet godkjent

Sak 7 Orienteringssaker

A) Årsberetning/regnskap fra Bytteleder

Bytteleder har i 2018 hatt ca 250 utvalgshefter i sirkulasjon. Den totale omsetningen fra utvalgsheftene viser en synkende tendens. Bytteleder ønsker avløsning fra høsten av.

Vedtak: Orienteringen tatt til underretning.

Sak 8 Innkomne saker

A) FARSUNDSAMLiNGEN

FFF har en stempelsamling med stempel fra Farsund Postkontor. Denne er ikke bearbeidet de senere år. Styret har ikke fått noen til å utføre dette arbeidet. Styret oreslår derfor at samlingen avhendes.

Det ble fremmet benkeforslag om at samlingen ikke avhendes, men oppbevares hos foreningens formann. Styret må jobbe videre med å finne en frivillig til å ivareta samlingen.

Vedtak: Samlingen avhendes ikke. Oppbevares hos foreningens formann til styret finner noen som vil ivareta samlingen.

Sak 9 Handlingsplan 2019

Ikke utarbeidet. Saken utgår

Sak 10 Kontingent for 2020

Styret foreslår at kontingenten ikke endres.

Vedtak: Foreningens kontingent endres ikke for 2020.

Sak 11 Budsjett 2019

Styret la frem forslag til budsjett for 2019,

Vedtak: Styrets forslag til budsjett godkjent

Sak 12 Valg

Fra det sittende styret var nestformann Hilde Skeime og styremedlem Kjell Berntsen ikke på valg. Valgkomiteens innstilling ble fulgt.

Vedtak:

Andre verv:Revisor:Torrey NilsenGjenvalg(1 år)Tom LangelandGjenvalg(1 år)

Styreverv:
Formann: Lloyd Frestad Gjenvalg (1 år)
Nestformann: Hilde Skeime Ikke på valg (1 år)
Sekretær: Erling Knustad Gjenvalg (2 år)
Styremedlem; Kjell Berntsen Ikke på valg (1 år)
Styremedlem: Harald Samuelsen Gjenvalg (2 år)
1. Varamedlem: Karl Johansen Gjenvalg (1 år)
2. Varamedlem: Kjell Birkrem Gjenvalg (1 år)
Valgkomite: Torrey Nilsen Gjenvalg (1 åt)
Tom Langeland Gjenvalg (1 åt)
Utsending til NF Landsmøte:
Representant: Magne Gabrielsen
Vara: Lloyd Frestad

Generalforsamling hevet kl. 20:30

Erling Jensen (sign) Willy Andersen (sign)

Sist oppdatert 12.03.2019 kl. 19:20

Del denne siden med andre!

Logg inn