Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Generalforsamling 17.02.2020 på Husan

Generalforsamlingen ble satt kl. 19:00

Sak 1 Godkjenning av innkallingen til Generalforsamlingen

Det framkom ingen merknader til innkallingen.

Vedtak: Innkallingen godkjent

Sak 2 Godkjenning av frammøtte representanter

Alle 21 tilstedeværende var medlemmer. Det forelå ingen fullmakter.

Vedtak: Frammøtte representanter godkjent.

Sak 3 Valg av ordstyrer, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen

Styrets forslag:

Ordstyrer: Torrey Nilsen

Referenr: Erling Knustad

Underskrivere: Magne Gabrielsen, Tom Langeland og Karl Johansen

Vedtak: Styrets forslag godkjent.

Sak 4 Godkjenning av agenda

Styret la frem forslag til agenda

Vedtak: Agenda for Generalforsamlingen godkjent

Sak 5 Styrets årsberetning

Styrets årsberetning ble lest av formann, Ingen kommentarer framkom

Vedtak: Styrets årsberetning godkjent

Sak 6 Regnskap for 2019

På grunn av at kasserer ikke var tilstede, gjennomgikk revisor regnskapet. En skrivefeil ble anmerket. Skivefeilen rettet.

Vedtak: Regnskapet godkjent

Sak 7 Orienteringssaker

A) Årsberetning/regnskap fra Bytteleder

Bytteleder har i 2019 hatt ca 150 utvalgshefter i sirkulasjon første halvår. 2. halvår tok Tor Raastad over som bytteleder. Bjørn Vik, som hadde da hatt vervet i nærmere 30 år, ønsket avløsning.

Vedtak: Orienteringen tatt til underretning.

Sak 8 Handlingsplan 2020

Ikke utarbeidet. Saken utgår

Sak 9 Kontingent for 2021

Styret foreslår at kontingenten ikke endres.

Vedtak: Foreningens kontingent endres ikke for 2021.

Sak 10 Budsjett 2020

Styret la frem forslag til budsjett for 2020,

Vedtak: Styrets forslag til budsjett godkjent

Sak 11 Valg

Fra det sittende styret var sekretær Erling Knustaad og styremedlem Harald Samuelsen ikke på valg. Valgkomiteens innstilling ble fulgt.

Vedtak:

Andre verv:Revisor:Torrey NilsenGjenvalg(1 år)Tom LangelandGjenvalg(1 år)

Styreverv:
Formann: Lloyd Frestad Gjenvalg (1 år)
Nestformann: Hilde Skeime Gjenvalg (2 år)
Sekretær: Erling Knustad Ikke på valg (1år)
Styremedlem; Kjell Berntsen Gjenvalg (2 år)
Styremedlem: Harald Samuelsen Ikke på valg (1 år)
1. Varamedlem: Karl Johansen Gjenvalg (1 år)
2. Varamedlem: Kjell Birkrem Gjenvalg (1 år)
Valgkomite: Torrey Nilsen Gjenvalg (1 åt)
Tom Langeland Gjenvalg (1 åt)
Utsending til NF Landsmøte:
Representant: Erling Knustad
Vara: Lloyd Frestad

Generalforsamling hevet kl. 20:30

Magne Gabrielsen (sign) Tom Langeland (sign) Karl Johansen (sign)

Sist oppdatert 04.03.2020 kl. 14:46

Del denne siden med andre!

Logg inn