Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Generalforsamling 27.09.2021

Generalforsamlingen ble satt kl. 19:00

Sak 1 Godkjenning av innkallingen til Generalforsamlingen

Det framkom ingen merknader til innkallingen.

Vedtak: Innkallingen godkjent

Sak 2 Godkjenning av frammøtte representanter

Alle 21 tilstedeværende var medlemmer. Det forelå ingen fullmakter.

Vedtak: Frammøtte representanter godkjent.

Sak 3 Valg av ordstyrer, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen

Forslag:

Ordstyrer: Torrey Nilsen
Referenr: Erling Knustad
Underskrivere: Kai Ertzeid og Bjørn Vik

Vedtak: Fremmet forslag godkjent.

Sak 4 Godkjenning av agenda

Styret la frem forslag til agenda

Vedtak: Agenda for Generalforsamlingen godkjent

Sak 5 Styrets årsberetning

Styrets årsberetning ble lagt fram av formann, Forelå ikke skriftlig.

Vedtak: Styrets årsberetning godkjent

Sak 6 Regnskap for 2020

Regnskapet presentert av kasserer. Regnskapet viste et underskudd på 11.782 mot budsjett 20.000

Vedtak: Regnskapet godkjent

Sak 7 Handlingsplan 2021

Ikke utarbeidet. Saken utgår

Sak 8 Kontingent for 2022

Styret foreslår at kontingenten ikke endres.

Vedtak: Foreningens kontingent endres ikke for 2022.

Sak 9 Budsjett for 2021

Kasserer la fram forslag til budsjett for 2021. Budsjettet viser et underskudd på 13.000. Auksjonsobjekter innkjøpt i Danmark og salg/regnskapsføring av disse ble diskutert.

Vedtak: På grunn av få møter/aktivitet i resten av året, ble budsjettet ikke tatt opp til avstemming.

Sak 10 Valg

På grunn av den korte perioden som et eventuelt nytt styre får som funksjonstid, foreslo valgkomitéen å utsette valget til ordinært årsmøte i 2022. Det sittende styret villig til å sitte i vervene fram til neste åremøte.

Vedtak: Valgkomitéens forslag godkjent.

Generalforsamling hevet kl. 20:00

Kai Ertzeid (sign)                       Bjørn M Vik (sign)

Sist oppdatert 08.11.2021 kl. 10:48

Del denne siden med andre!

Logg inn