Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Privatlivspolitikk for Farsund Filatelist Forening

Vedtatt på styremøte 25.02.2019

Sist endret: 25.02.2019


Farsund Filatelist Forening's dataansvar

Vi behandler personopplysninger og har derfor vedtatt denne privatlivspolitikk, som kort beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger for å sikre en korrekt og åpen behandling.

Foreningens databehandling omfatter kun personopplysninger til bestemte formål og ut fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personopplysninger, som er relevante og nødvendige for å oppfylle de angitte formål. Opplysningene slettes når de ikke lenger er nødvendige/behøves.


Kontaktopplysninger om den dataansvarlige

Farsund Filatelist Forening er dataansvarlig, og vi garanterer, at dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktopplysninger:

Kontaktpersoner: Harald Samuelsen, Kjell Berntsen og Lloyd Frestad
Adresse: Postboks 146, 4551 FARSUND
Organisasjonsnummer: 994 816 799
Telefonnr.:
e-post: post@farsundff.no
Hjemmeside: www.farsundff.no


Behandling av personopplysninger

Vi behandler følgende personopplysninger:

Hvor får vi opplysningene fra

Normalt får vi opplysningene fra deg. I noen tilfeller fra andre kilder som:

Foreningens formål med behandling av dine personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grunn.

Lovlig grunn til behandling er særlig:

Formålene:

Vi behandler kun personopplysninger ut fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsopplysninger med bakgrunn i den såkalte ”interesseavveiningsregelen”, vil denne behandling utelukkende være motivert av berettigede (legitime) interesser som:

Samtykke

Vanligvis vil vår behandling av dine personopplysninger basere seg på et annet lovlig grunnlag enn samtykke. Vi innhenter derfor kun ditt samtykke, når det en sjelden gang er nødvendig for å behandle dine personopplysninger til de formål som er beskrevet ovenfor.

Hvis vi innhenter ditt samtykke, er det frivillig, om du vil samtykke, og du kan til enhver tid trekke det tilbake ved å gi oss beskjed om det.

Videresending av dine personopplysninger

I forbindelse med utstillingsaktivitet vil det skje videresending av opplysninger om deltakelse og resultater til bl.a. forbundets utstillings- og juryutvalg (UJU).

Vi videresender ikke personopplysninger til firmaer for markedsføring uten ditt samtykke.

Dine rettigheter

Du har en rekke særlige rettigheter etter persondataforordningen, når vi behandler personopplysninger om deg:

Du kan gjøre bruk av dine rettigheter, herunder gjøre innsigelse mot vår behandling, ved å henvende deg til oss. Våre kontaktopplysninger finner du øverst.

Hvis du f.eks. henvender deg med en anmodning om å få rettet eller slettet dine personopplysninger, undersøker vi om betingelsene er oppfylt, og gjennomfører i så fall endringer eller sletting så raskt som mulig.

Revidering av privatlivspolitikken

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i denne privatlivspolitikk fra tid til annen. Ved endringer vil datoen øverst i dokumentet bli endret. Den til enhver tid gjeldende privatlivspolitikk vil være tilgjengelig på vår hjemmeside/hos styret. Ved vesentlige endringer vil du motta beskjed om dette.

Vedtatt på styremøte 25.02.2019

Sist oppdatert 14.03.2019 kl. 21:31

Del denne siden med andre!

Logg inn