Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Referat fra styremøte 10.04.2017.

Til stede: Lloyd, Hilde, Erling, Kjell og Harald


Sak 1 Farsundsamlingen

Kjell har, sammen med Gunnar, sett på foreningens Farsund-samlingen. Mye er bra, men også endel «hull». Liten respons på å ta ansvar for samlingen blandt medlemmene.
Vedtak: Styret anbefaler at samlingen selges/auksjoneres ut. Forslaget krever vedtektsendring.
              Saken framlegges på neste Generalforsamling.


Sak 2 LISTER 2017

Det er kommet spørsmål om antall objekter som kan leveres inn til utstillingsauksjonen fra hver innleverer. Styret mener dette må begrenses i forhold til avsatt tid til auksjon og antall tilbydere.
Vedtak: Styret overlater til utstillingskomitéen for LISTER 2017 og foreningens auksjonskomité og fastsette tid og størrelse på   
              auksjonen.


Sak 3 Vedtektsendring

Det er over 10 år siden vedtektene ble godkjent og de bør gjennomgås for språklig og innholdsmessig revisjon.
Vedtak: Sekretæren går gjennom vedtektene og framlegger eventuelle endringer i løpet av høsten.
              Saken framlegges på neste Generalforsamling.


Sak 4 Innmelding av nye medlemmer

Styret er blitt informert om at nye medlemmer, som er blitt medlemmer fra 2017, ikke har fått tilsendt NFT. Uklart hvem som melder inn nye medlemmer til NF.
Vedtak: Kasserer melder inn nye medlemmer til NF når kontingenten er innbetalt. Kasserer avklarer med NF slik at alle medlemmer i
              F.F.F. blir registrert i sentralt medlemsregister.


Sak 5 F.F.F's hjemmeside

F.F.F. har fått eget Internet-domene, farsundff.no. Det er inntil 10 epostadresser tilknyttet domenet, men kun post@farsundff.no er i bruk foreløpig.
Vedtak: Alle styremedlemmene får videresendt innkommene post fra post@farsundff.no.

Sak 6 Kulturmidler fra Farsund kommune

F.F.F. er etter søknad tildelt kulturmidler fra Farsund kommune
– kr. 2 000,- til rekruteringsarbeide blandt unge.
- kr. 5 000,- til arrangering av LISTER 2017.
Vedtak: Tildelingen tatt til underretning.

Sak 7 Regnskap 2017

Kasserer ga en oversikt over regnskapet hittil i 2017. Vi er godt innenfor budsjett.
Vedtak: Regnskapsoversikten tatt til underretning.

Sak 8 Høstens møteprogram

Harald la fram forslag til møtedatoer for høsten. Det var i forslagt tatt hensyn til Valgdagen 11.09 og LISTER 2017 16.-17.09.
Vedtak: Møtedatoer høsten 2017:
              21.08; 04.09; 25.09; 09.10, 23.09; 06.11; 20.11; 04.12 og 18.12.

Sak 9 VARIANTEN – ny utgivelse

Redaksjonskomitéen for VARIANTEN har fått inn litt stoff og mener å ha en nytt blad klar for utgivelse i mai. Vil bli sendt som epost til alle medlemmer som er registrert med epostkonto og i papirutgave til øvrige medlemmer. Vil også bli publisert på hjemmesiden.
Vedtak: Informasjonen tatt til underretning.

Sak 10 Jubileumsboken

Redaksjonskomitéen for Jubileumsboken har gitt styret beskjed om at komitéen ønsker å innstille sitt arbeide. Begrunnelsen er at det har vært negative kommentarer for utgivelse blandt foreningens medlemmer – noe som kan ha påvirket at det er kommet inn lite stoff. I tillegg er to av de tre medlemmene i redaksjonskomitéen også involvert i utstillingskomitéen for LISTER 2017. Redaksjonsarbeidet er derved blitt skadelidene.
Vedtak: Styret oppløser redaksjonskomitéen for Jubileumsboken og avvikler bokprosjektet.

Sist oppdatert 11.04.2017 kl. 20:39

Del denne siden med andre!

Logg inn