Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Styremøte 22.10.2018

Møtet avholdt på Husan, Farsund

Til stede: Lloyd, Hilde, Kjell, Karl og Harald

Sak 1 DANMARKSTUR 2019

Salgsmessa er 2. feb 2019 i Nørresundby. Styret er innstilt på å arrangere tur for medlemmer. Foreslår overnatting på CABIN INN, Aalborg også i år – billigt og greit. Styret foreslår fellesmåltid på restaurant FLAMMEN lørdag kveld.

Vedtak: FFF sponser kr. 800,- pr medlem..

Sak 2 REGNSKAP 2018

a) Lokalhistorisk Samlermesse på Vanseheim ga FFF et overskudd på 22 065.

b) Regnskapet pr. 28.10 biser et overskudd hittil på 42 671

Vedtak: Tas til orientering.

Sak 3 FORESPØRSEL PÅ FFF's FACEBOOK- OG HJEMMESIDE

FFF får ofte forespørsel om taksering av samlinger og enkeltmerker, men også andre forespørseler. Hvem tar seg av disse?

Vedtak: Kjell ivaretar besvarelser. Han holder styret orientert..

Sak 4 BUDSJETT 2019

a) Disponering av overskudd fra Lokalhistorisk Samlermesse.

Vedtak: Overføres egenkapitalen

b) Messe/utstilling 2019

Vedtak: Ingen budsjettmessige tiltak planlagt.

c) Danmarkstur 2020

Vedtak: Det avsettes inntil 13 000 til sponsing av medlemmer:

d) Foredragsholdere 2018

Vedtak: Avsetter inntil 3 000 til honorar til foredragsholdere.

e) FARSUND-samlingen
Vedtak: Styret foreslår at samlingen avhendes:

f) VARIANTEN
Vedtak: Planlegger utgivelse av 2 utgivelser i 2019.
g) BUSJETTPOSTEN «DISP STYRET»
Vedtak: Budsjettposten opprettholdes. Avsetter 5 000 for 2019.
h) BUDSJETTPOSTEN «MEDLEMSMØTER»
Vedtak: Ny post. Avsetter minimum 3 000 for 2019.
i) REPRESENTASJON
NF's Landsmøte skal avholdes i Fredrikstad i 2019.
Vedtak: Det avsettes 10 000 til denne budsjettposten.

Sak 5 Møteplan 2019

Vedtak: Møtedager 6/1; 20/1; 3/2; 17/2; 3/3; 16/3; 30/3; 20/4; 4/5; 8/5 og 8/6.

Sist oppdatert 12.03.2019 kl. 20:10

Del denne siden med andre!

Logg inn