Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Styremøte 25.02.2019

Møtet avholdt på Husan, Farsund
Til stede: Lloyd, Hilde, Erling. Kjell (Be), Karl Kjell (Bi) og HaraldSak 1 PERSONDATADIREKTIV

Lovkrav om at alle som oppbevarer persondata må utarbeide retningslinjer for hvordan disse skal behandles. Et forslag til retningslinjer, basert på mal fra NF, er utarbeidet. Forslaget har vært ute på høring hos styret..

Vedtak: Det foreliggende forslag godkjennes som FFF's retningslinjer. Retningslinjene legges ut på FFF's hjemmesider.Sak 2 FARSUND-SAMLINGEN

Skal FFF fortsatt beholde samlingen – eller selge den. Alternativt overlevere den til AGDERMUSÉENE (Farsund Museum) i henhold til statuttene.

Forslag til endring av statuttene: «Dersom ingen ønsker å fortsette med FARSUND- samlingen i foreningens regi, selges samlingen internt i FFF». Endelig tekst formuleres etter generalforsamlingen.

Vedtak: Styret fremmer statuttendringene for Generalforsamlingen 2019.Sak 3 STYRETS ÅRSBERETNING

Fomannen leste opp sitt forslag til styrets årsberetning for 2018. Noen korrigeringer ble tilføyd.

Vedtak: Formannens forslag til årsberetning og tilføyde korrigeringer ble godkjent.Sak 4 REGNSKAP 2018

Kasserer la fram revidert regnskap for 2018
Vedtak: Regnskapet godkjent.Sak 5 BUDSJETT 2019

Kasserer la fram et budsjettforslag for 2019.

Vedtak: Forslaget legges fram for generalforsamlingen som styrets budsjettforslag til 2019.Sak 6 SAMLERMESSE 2019

Messa FFF arrangerte på Vanseheim var vellykket med godt besøk av publikum. Kam være aktuelt med ny messe også til høsten. Vil kreve mer forarbeid enn i 2018.

Vedtak: Tas opp på medlemsmøte.Sak 7 BYTTELEDER

Viser seg vanskelig å få noen til å overta oppgaven fra høsten. Må jobbe videre med saken.Sak 8 GENERALFORSAMLING – FORSLAG TIL ORDSTYRER OG REFERENT

Vedtak: Styret foreslår Torrey Nilsen som ordstyrer og Erling Knustad som referent.Sak 9 UTSTILLING I FFF REGI

Det er fra flere hold, senest på FRIMERKESKOLEN på Bryne, kommet forespørsel om FFF snart skal avholde ny utstilling. Styret synes det er en god idé, men mener at det tidligst kan skje i 2020. Forbundet må også kontaktes før noe abgjøres.

Vedtak: Nedsettelse av en eventuell komité utsettes til et senere styremøte

Sist oppdatert 12.03.2019 kl. 19:50

Del denne siden med andre!

Logg inn